23-29 år

Hem / 23-29 år

ÄR DU MELLAN 23 OCH 29 ÅR?

Undersök dina tänder hos oss för 245 kronor. Från och med den 1 juli det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 får du ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 600 kronor varje år. Tandvårdsbidraget kan sparas i högst två år, så passa på att använd ditt bidrag innan det försvinner! *Om du inte har varit hos tandläkaren på två år har du sparat 1200 kr.

Högkostnadsskydd: Alla vuxna omfattas också av ett högkostnadsskydd som innebär att man betalar 50 procent av kostnaderna mellan 3000:- och 15 000:- och 15 procent på kostnader därutöver.