Tandvårdsförsäkring

Hem / Tandvårdsförsäkring

Den 1/7 2008 genomfördes en stor tandvårdsreform för vuxna. Alla som fyllt 20 år får ett bidrag – en tandvårdscheck att använda till regelbundna tandvårdsbesök. Bidraget är på  300:- varje år för åldersgrupperna 20-29 samt 75 år och äldre, och 150:- per år  för personerna i åldrarna 30-74 år. Bidraget kan användas varje år eller sparas i två år.

Den nya tandvårdsförsäkringen ger ett bättre skydd mot höga kostnader. Om du har kostnader mellan 3001-15000 kr så ersätts 50% av referenspriset. Har du kostnader på 15001 eller mer så ersätts 85% av referenspriset. Kostnader upp till 3000:- får du betala själv utom den del som ersätts av tandvårdsbidraget.

Ersättningen baseras på referensprislistan och inte den faktiska kostnaden. Referenspriset är ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga  både över och under referensprislistan.

För mer information om försäkringen gå till Försäkringskassans hemsida