20-29 år

Hem / 20-29 år

ÄR DU MELLAN 22 OCH 29 ÅR?

Undersök dina tänder hos oss för 225 kronor. Från och med den 1 juli det år du fyller 22 till det år du fyller 29 får du ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 300 kronor varje år. Tandvårdsbidraget kan sparas i högst två år, så passa på att använd ditt bidrag innan det försvinner! *Om du inte har varit hos tandläkaren på två år har du sparat 600 kr vilket innebär att du endast betalar 225 kronor för din undersökning.

Högkostnadsskydd: Alla vuxna omfattas också av ett högkostnadsskydd som innebär att man betalar 50 procent av kostnaderna mellan 3000 och 15 000 och 15 procent på kostnader därutöver.